Dotacje Unijne rozruszały rynek inwestycyjny

 

Dotacje Unijne niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu ruchu na rynku inwestycyjnym. W latach 2007-2013 Polce przyznano w sumie około 67 miliardów euro dotacji. Środki te przekazane zostały na stworzenie wspaniałych inwestycji, które dzisiaj olśniewają swoją architekturą.

Dotacje Unijne to niewątpliwie ogromne wsparcie dla rozwoju mniejszych Państw. Sowity zastrzyk gotówki daje możliwość realizacji inwestycji, które do tej pory pozostawały w uśpieniu, obecne tylko na projektach.
Dotacja Unijna w kwocie rzędu około 67 miliardów euro, jaką Polsce przyznano na lata 2007-2013, z cała pewnością pozytywnie wpłynęła na rozwój polskiego rynku inwestycyjnego.

W serwisie poświeconym dotacjom unijnym mapadotacji.gov.pl mamy możliwość swobodnego wyszukiwania i przeglądania inwestycji, które zostały zgłoszone do dofinansowania z Unii Europejskiej. Na liście znalazły się również projekty, które nie otrzymały dofinansowania i nie u czknęły swojego kawałka tortu z puli za lata 2007-2013.

Poniżej postanowiliśmy zaprezentować kilka interesujących inwestycji, które otrzymały wsparcie od Unii Europejskiej i zostały dofinansowane w ramach projektu.

Jednym z naprawdę interesujących projektów jest budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jego celem jest aktywne promowanie komunikacji naukowej. Osoby, które zwiedzają Centrum Nauki pomą poznawać prawa działające w przyrodzie dzięki samodzielnemu prowadzeniu doświadczeń na interaktywnych wystawach.
Koszt powstania Centrum Nauki Kopernik wyniósł ponad 305 mln zł, w tym dotacja z funduszu Unii Europejskiej wyniosła 207 mln zł.

Happy face businessmen on their face

Happy face businessmen on their face

Zasadniczo należy jednak zadać sobie podstawowe pytanie. Czym są fundusze europejskie?
Dokładne informacje na ich temat znajdują się na stronie: funduszeeuropejskie.gov.pl:
„Budżet Unii Europejskiej tworzą głównie dochody pochodzące z państw członkowskich. Obecnie budżet Unii osiąga poziom ok. 1% dochodu narodowego brutto Unii. Budżety roczne są ustalane w granicach wyznaczonych przez długoterminowy plan finansowy, zwany także perspektywą finansową Unii Europejskiej. Dzięki temu wydatki są ponoszone w sposób przewidywalny. Obecny plan finansowy obowiązuje do 2020 r.”

W chwili obecnej funkcjonują następujące fundusze:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii Europejskiej. Ma on również za zadanie wzmacniać spójność gospodarczą.

Europejski Fundusz Społeczny, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie bezrobociu w krajach członkowskich. Pieniądze w ramach tego Funduszu zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia pracowników.

Fundusz Spójności jest funduszem skierowanym do państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Fundusz ma na celu zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych a także promowanie zrównoważonego rozwoju przede wszystkim dzięki dużym inwestycjom w infrastrukturę transportową i ochronę środowiska.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to fundusz, który zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa. Ma on również za zadanie wspomagać rozwój obszarów wiejskich.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki jest ostatnim z funduszy. Jego zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji rybołówstwa państw należących do Unii Europejskiej.

Jak widać na podstawie powyższego, dotacje unijne są naprawdę różnorodne. Z całą pewnością ich pojawienie się odbiło się w sposób pozytywny na polskim rynku inwestycyjnym. Dotacjom Unijnym zawdzięczamy powstanie wielu wspaniałym projektów, które bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej, nigdy by najpewniej nie powstały.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email