10 mln Polaków ma konto bankowe w sieci

Z raportu Związku Banków Polskich net Bank wynika, że już blisko 10 milionów Polaków korzysta z internetowego dostępu do swojego konta bankowego. W III kwartale 2011 takich osób przybyło 300 tysięcy.

 

10 mln Polaków – to znacznie powyżej połowy  wszystkich klientów banków, którzy mają w swoich umowach o ROR taką opcję (jest ich 16,8 mln osób). Nowi klienci to najczęściej studenci i młodzież szkolna zakładająca swoje pierwse rachunki bankowe.

Osoby używające dostępu do konta przez internet generują coraz większe obroty na kontach. Średnia wartość miesięcznych rozliczeń, wykonywanych za pomocą konta w sieci, wyniosła w drugim kwartale 5,8 tys. zł. Zdaniem Związku Banków Polskich dalsze wzrosty liczby osób korzystających z bankowości internetowej są uwarunkowane poprawą dostępu do internetu i komputera osób, które do tej pory nie miały takich potrzeb i możliwości.

Print Friendly, PDF & Email