Zwolnienia w polskich przedsiębiorstwach

Opierając się na rosnących wskaźnikach gospodarczych polscy przedsiębiorcy powinni być bardziej optymistyczni.  Niestety bojąc się rozwoju sytuacji kryzysowej również w kraju, planują ogromne zwolnienia.

GUS podaje dane na koniec października 2011 roku: 467 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 30,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 16,4 tys. osób.

Print Friendly, PDF & Email