Źródła informacji o kredytobiorcach

W Polsce funkcjonują trzy rodzaje baz danych, do których sięgają banki podczas analizy kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej zbiera dane dotyczące udzielonych kredytów i pożyczek, a także zapytań, które wysyłają banki w celu sprawdzenia przyszłych i obecnych kredytobiorców.

Bazy biur informacji gospodarczych zapewniają dostęp do listy niesolidnych klientów wszystkim podmiotom gospodarczym i zawierają informacje o przeterminowanych zobowiązaniach o charakterze nie tylko kredytowym.

System BANKOWY REJESTR prowadzony przez Związek Banków Polskich zbiera informacje o niesolidnych klientach banków. Do tej bazy trafiają dane klientów, którzy zalegają ze spłatami kredytów ponad 3 miesiące. Tylko ta ostatnia baza danych na koniec 2011 roku miała już ponad 2,137 mln wpisów.

Print Friendly, PDF & Email