Zmiana przepisów o użytkowaniu wieczystym gminnych i państwowych gruntów

Nie wszystkie zmiany są korzystne dla użytkowników. Dyskusję wywołuje temat podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcania użytkowania wieczystego gruntu we własność.

Nowela ustawy o gospodarce nieruchomościami weszła w życie 9 października. Umożliwia gminom stosowanie bonifikat w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, o ile jest wykorzystywany pod działalność gospodarczą. Wysokość opłaty wynosi 3 proc. wartości działki.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą uwolnić się od tej opłaty wnioskując o odpłatne przekazanie gruntu na własność. W tej chwili gmina już nie może odmówić.

Grunty państwowe wykorzystywane pod działalność gospodarczą nie są objęte 50-proc. bonifikatą, która jest dla gruntów „mieszkaniowych”.

Z dobrodziejstw ustawy nie mogą skorzystać użytkownicy gruntów, które np. są przewidziane pod inwestycje publiczne.

(źródło: Infor.pl)

Print Friendly, PDF & Email