Wzrost liczby pozwoleń na budowę

GUS podał, że w styczniu 2012 liczba pozwoleń na budowę mieszkań wyniosła 10 641, co oznacza wzrost o 10,7% w ujęciu rocznym, oraz spadek o 30,6% miesiąc do miesiąca.

Liczba pozwoleń na budowę wydanych deweloperom wzrosła o 33,9% rok do roku i wyniosła 5461.
W 2011 roku wydano pozwolenia na budowę 184 101 mieszkań, czyli o 5,2% więcej niż w 2010 roku.

Print Friendly, PDF & Email