Wkrótce pojawią się zasady składania petycji do urzędów?

Senat przygotował projekt ustawy regulującej zasady składania petycji przez obywateli.

Ustawa o petycjach, którą w ostatnim czasie uchwalił Sejm zakłada, że każdy obywatel będzie miał możliwość wystąpienia do urzędu z petycją. Będzie mógł uczynić to zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej. Urząd będzie musiał rozpatrzyć ją w ciągu 3 miesięcy.

O takim prawie mówi jeden z artykułów konstytucji. Nie ma jednak niezależnej ustawy dotyczącej składania petycji. Z tego też względu rozpoczęły się prace nad nowym projektem ustawy.

Print Friendly, PDF & Email