Windykacja – ile może zabrać komornik?

Egzekucja komornicza nie jest wolna od ograniczeń. Oznacza to, że komornik nie może zająć wszystkich naszych środków finansowych w celu zaspokojenia roszczenia. W przypadku emerytury albo renty, komornik może zająć max. 25 procent kwoty. Komornik ma także możliwość zajęcia konta bankowego, które należy do dłużnika. Może on jednak zająć tylko ograniczoną kwotę. Kwota wolna od zajęcia wynosi bowiem trzykrotne przeciętne miesięcznie wynagrodzenie (w sektorze przedsiębiorstw).

Print Friendly, PDF & Email