Większe kompetencje ministra rozwoju regionalnego

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który wprowadza większe kompetencje ministra rozwoju regionalnego. Podstawowa zmiana polega na zintegrowaniu polityk: przestrzennej i miejskiej z polityką rozwoju.

Projekt zakłada wyłączenie z działu „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa” zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – na poziomie krajowym i regionalnym oraz polityką miejską i przeniesienie ich do działu „rozwój regionalny”.

Do tej pory sprawy związane z tymi politykami były w gestii dwóch ministrów: transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz rozwoju regionalnego.

Print Friendly, PDF & Email