WIBOR – co to takiego?

w umowach kredytowych możemy znaleźć wiele niezrozumiałych zwrotów. Jednym z nich jest WIBOR, czyli o Warsaw Inter-bank Offered Rate. WIBOR to średnia stopa procentowa, po jakiej największe polskie banki mogą udzielić innym bankom pożyczki. Kredyt taki udzielany jest w polskiej walucie na ustalony pomiędzy bankami okres. Aktualna wysokość WIBOR-u Rate można sprawdzić w prasie gospodarczej oraz na stronach www poświęconych rynkowi finansowemu.

Print Friendly, PDF & Email