VAT za wymianę nieruchomości

Miasta na prawach powiatu chcące zamienić posiadaną przez siebie nieruchomość na inną, należącą do Skarbu Państwa, będą musiały rozliczyć VAT z tytułu opodatkowanej dostawy towarów. Wymiana nieruchomości, jaka dokonuje się pomiędzy samorządem a Skarbem Państwa podlega bowiem podatkowi od towarów i usług. Taką decyzję wydała Izba Skarbowa w Katowicach. Dla miast jest to zła wiadomość, gdyż interpretacja jest dla nich niekorzystna.

Print Friendly, PDF & Email