Upadłość konsumencka

To nowe prawo dla każdego obywatela pozwalające ogłosić prywatne bankructwo. Mechanizm jest podobny jak w przypadki upadłości firm. Z chwilą przyjęcia przez sąd wniosku o bankructwo banki i inni wierzyciele (np. operatorzy telekomunikacyjni czy dostawcy prądu) nie mogą już naliczać żadnych dodatkowych opłat i odsetek. Wszystkie długi są spisywane, sprawdzane i zatwierdzane przez sąd. Dzięki temu zadłużona osoba wie, ile pieniędzy jest winna i komu. Zadłużony może mieć pewność, że jeśli spłaci częściowo lub całkowicie swoje zobowiązania będzie mógł rozpocząć nowe życie wolne od odsetek i komorników.

Jeśli znajdujemy się w takiej sytuacji, że musimy złożyć wniosek o prywatne bankructwo, należy zgłosić  się do sądu rejonowego. Aby założyć sprawę należy dokonać opłaty w wysokości 200 zł.

Sąd rozpatrując wniosek zawsze uzna, że prawo do skorzystania z upadłości przysługuje tylko osobom, które wpadły w kłopoty finansowe z przyczyn niezależnych od siebie, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy).

 

 

Print Friendly, PDF & Email