Ubezpieczenia w mijającym roku

Artur Olech, prezes grupy Generali w Polsce szacuje, że rynek ubezpieczeń wzrośnie w 2012.

Mimo dużych wyzwań na rynku kapitałowym i makroekonomii, większość firm ubezpieczeniowych w Polsce zachowała się bardzo racjonalnie. Firmy doszły do wniosku, że należy wygenerować wartość dla wszystkich interesariuszy, czyli była inna presja na ceny. To ważne, że zamiast zdobywać rynek na siłę wojną cenową zaczynamy walczyć o klienta jakością serwisu a nie tylko wyniszczająco niskimi stawkami.

Ceny polis w podstawowych liniach biznesowych, jak np. za ubezpieczenia komunikacyjne są w Polsce o kilkadziesiąt procent niższe niż w krajach ościennych i kilkukrotnie niższe niż w Europie Zachodniej. W tym roku ceny w ubezpieczeniach komunikacyjnych wzrosły o kilkanaście procent, w ubezpieczeniach majątkowych wzrost był od kilku do kilkunastu procent, a w ubezpieczeniach korporacyjnych nawet o kilkadziesiąt procent, ale przykładowo w ubezpieczeniach mieszkań czy w polisach życiowych ceny utrzymały się na niezmienionym poziomie.

Print Friendly, PDF & Email