Szpitale przekształcane w spółki prawa handlowego

Zdaniem ekspertów samorządy terytorialne, które zarządzają szpitalami, powinny się spieszyć z ich przekształcaniem, ponieważ pula pieniędzy przeznaczona na umorzenie długów SPZOZ (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) kurczy się. W roku bieżącym na dotacje dla przekształcanych placówek przeznaczono 600 mln zł, a w przyszłym będzie to 400 mln zł. Samorządy, które będą zwlekać z rozpoczęciem tego procesu mogą stracić na tym finansowo i w skrajnym przypadku mogą być nawet zmuszone do likwidacji podległych im jednostek medycznych.

Print Friendly, PDF & Email