Strategie walki z kryzysem

Eksperci dyskutują o rozwiązaniach problemu kryzysu, zgodni są jednak że nie ma doskonałej recepty.
Ekonomiści oceniają też rolę agencji ratingowych, po obniżkach wiarygodności kredytowej dla wielu państw strefy euro.
Wyłaniają się 2 podstawowe podejścia rozwiązania kryzysu. Podejście europejskie zakłada, że rozwiązaniem problemu zadłużenia są cięcia wydatków i dyscyplina fiskalna. Amerykanie zaś wzbraniają się przed cięciami, zadłużając się i drukując pieniądze z obawy przed wytłumieniem popytu wewnętrznego.
Prof. Witold Orłowski z PwC wskazuje, że podejście amerykańskie prowadzi do inflacji i w ten sposób prowadzi do zmniejszenia zadłużenia USA. Natomiast podejście europejskie to metoda, która pozwala wierzycielom odzyskać wszystko kosztem dłużników, dlatego wydaje się być zdroworozsądkowa i bardziej uczciwa.

Print Friendly, PDF & Email