Staż emerytalny inaczej liczony

7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 maja 2011 r. (sygn. akt I UZP 1/11) ustanowiło zasadę prawną, zgodnie z którą urlop wychowawczy sprzed 1999 roku powinien być zaliczany do stażu emerytalnego. Wcześniej do stażu emerytalnego taki urlop nie był wliczany.

Osoby, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zaliczał do stażu emerytalnego urlopu wychowawczego wykorzystywanego przed 1999 r., mogą ponownie starać się o świadczenie.

Print Friendly, PDF & Email