SN w sprawie reklam Link4

Sąd Najwyższy orzekł, że reklamy towarzystwa ubezpieczeniowego Link4 nie wprowadzały klientów w błąd, nie miały także wpływu na decyzje klientów co do nabycia usług ubezpieczeniowych.

SN podkreślił, że reklamy przedstawiające konkurentów są generalnie dopuszczalne, ale nie mogą ich deprecjonować. Reklama nie odnosiła się wprost do cech towarów lub usług, ale podkreślała w sposób prawdziwy różnice. Sąd Najwyższy podtrzymał jednocześnie stanowisko sądów I i II instancji, że reklamy naruszały dobre obyczaje w stosunku do sposobu prezentowania wizerunku agentów ubezpieczeniowych

Print Friendly, PDF & Email