Sądy będą szybciej rozpatrywały sprawy podatników

Od 15 sierpnia 2015 roku wejdą w życie zmiany, które mają usprawnić rozpatrywanie spraw podatkowych. Po wejściu w życie zmian, sąd będzie mógł zobowiązać organ do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia wskazując sposób rozwiązania sprawy.

Print Friendly, PDF & Email