Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce wart 4,5 mld zł

Rosnąca presja na wysoką efektywność energetyczną budynków sprawia, że segment materiałów termoizolacyjnych to jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów rynku materiałów budowlanych. Z uwagi na intensywną promocję budowy domów energooszczędnych oraz zachęcanie do termomodernizacji istniejących budynków, w najbliższych latach dla rynku termoizolacji nie jest oczekiwane znaczące spowolnienie.

Według raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce 2014 – Prognozy rozwoju na lata 2014-2019”, wartość krajowego rynku materiałów termoizolacyjnych, skalkulowana jako produkcja krajowa powiększona o import oraz zredukowana o eksport, w 2013 r. wyniosła 4,5 mld zł. Wszystko wskazuje na to, że rok 2014 rynek zakończy symbolicznym wzrostem, w granicach 3%, na co główny wpływ będzie miał sektor niemieszkaniowy a zwłaszcza rosnąca liczba zadań inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych.

Budownictwo niemieszkaniowe w najbliższych latach może doświadczyć zmian w strukturze inwestycji – mniej będzie przedsięwzięć typu greenfield, zaś więcej obiektów może być poddawanych gruntownym remontom i modernizacjom, w tym także termomodernizacjom. Głównym czynnikiem wpływającym na opłacalność obiektów komercyjnych czy zakładów produkcyjnych są koszty związane z utrzymaniem obiektu. Wprowadzanie nowszych energooszczędnych rozwiązań stanowi zatem istotne wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć inwestorzy.

W obrębie budownictwa mieszkaniowego analitycy PMR w 2014 r. oczekują wzrostu produkcji budowlanej, lecz będzie to wzrost jedynie symboliczny, ponieważ na wynikach będą ciążyć spadki w zakresie inwestycji rozpoczętych w 2013 r. Od 2015 r. produkcja budowlana z tytułu budownictwa mieszkaniowego zacznie rosnąć bardziej dynamicznie, co wiąże się z wysoką obecnie aktywnością firm deweloperskich.

Pozytywnie na rynek termoizolacji, zwłaszcza technicznych, wpłyną rozkręcające się inwestycje przemysłu ciężkiego. Rynek ten w 2014 r. osiągnie dwucyfrowe wzrosty, głównie za sprawą realizacji oczekiwanych od lat dużych projektów energetycznych. Zakończenie realizacji większości inwestycji jest planowane na lata 2017-2018, co oznacza wysokie zapotrzebowanie na materiały termoizolacyjne ze strony budownictwa energetycznego przez najbliższych kilka lat.

Według analityków PMR, największy udział w wartości rynku termoizolacji mają materiały ze styropianu EPS (44%) oraz wełny mineralnej (37,6%). Mniej popularną metodą termoizolacji jest wykorzystywanie w tym celu produktów piankowych oraz styropianu XPS.

Popyt na materiały termoizolacyjne dzieli się na zapotrzebowanie na izolacje ogólnobudowlane, które w 2013 roku wśród wiodących firm sektora termoizolacji stanowiły 84% przychodów ze sprzedaży oraz izolacje techniczne, stanowiące 16%. Podmioty działające w sektorze termoizolacji specjalizują się przeważnie tylko w jednym rodzaju izolacji. Firmy, które oferują zarówno izolacje ogólnobudowlane, jak i techniczne stanowią mniej niż jedną trzecią zbiorowości.

wykres PMR

Print Friendly, PDF & Email