Rynek inwestycyjny: PZU przejmuje Link4

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przejmuje spółkę Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń.  Firma ta uważana jest za lidera na rynku direct.

Powszechnym Zakładom Ubezpieczeń zależało na podpisaniu kontaktu. Link4 zgodziło się w końcu na sprzedaż 100 procent akcji w spółce.

PZU przejmie Link4 za prawie 93,89 miliona euro. Za tę kwotę PZU kupiło imienne akcje o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł za akcję. W sumie akcji tych jest dokładnie 111,354.305.

 

Print Friendly, PDF & Email