Rynek ekonomiczny: sprzedaż detaliczna ma się coraz lepiej

Wielu analityków rynku jest zdania, że wrześniowa sprzedaż detaliczna wzrosła mocniej, niż miesiąc wcześniej, w sierpniu 2014 roku.

Ekonomiści prognozują, że wzrost może oscylować wokół 2,5 procent.  Twierdzą przy tym, że rzeczywisty wzrost sprzedaży detalicznej może być wyższy. Na wynik duży wpływ może mieć między innymi deflacja.

Ekonomiści uważają mimo wszystko, że poprawa polskiej sprzedaży detalicznej przyczyni się do poprawy polskiej gospodarki.

 

Print Friendly, PDF & Email