RPP – nieszczęsna podwyżka stóp

Decyzja RPP spowodowała natychmiastowy wzrost stopy WIBOR. Zmiana stopy rynkowej, oprócz tego, że powoduje wzrost raty kredytowej, ma też inny ważny skutek – obniża zdolność kredytową. A to oznacza, że rynek kredytów hipotecznych, który nie ochłonął jeszcze po styczniowym zaostrzeniu zasad wyliczania zdolności (rekomendacja SII), czeka kolejna próba. Tym razem przyczyna leży jednak nie po stronie nadzoru, a władz monetarnych.

Z szacunków analityków rynku nieruchomości wynika, że dla 3-osobowej rodziny osiągającej dochód na poziomie 5 tys. zł netto i nie spłacającej innych zobowiązań efekt tej podwyżki RPP oznacza zdolność kredytową niższą o prawie 10 tys. zł

Print Friendly, PDF & Email