Renta rodzinna i socjalna

Obecnie z renty rodzinnej korzysta około 1,2 mln osób, a jest to po prostu emerytura po zmarłym małżonku lub rodzicu. Osoby, które z jakichś powodów nie mogą pracować mają prawo ubiegania się o rentę socjalną.

 

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Ubiegając się o rentę należy złożyć wniosek w swoim (czyli właściwym dla miejsca zamieszkania – zameldowania) oddziale lub inspektoracie ZUS.

Wniosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie osoby pełnoletnie lub więcej osób).
Druki wniosków o rentę rodzinną dostępne są w oddziałach ZUS oraz w internecie na www.zus.pl.

Print Friendly, PDF & Email