Rekordowe bezrobocie

Grecki rynek pracy szybko się kurczy – w czwartek urząd statystyczny ELSTAT podał, że bezrobocie wzrosło w ostatnim kwartale ub.r. do 20,7 proc. Kwartał wcześniej wyniosło 17,7 proc. A rok wcześniej – 14,2 proc.

Bez pracy pozostaje ponad milion Greków – o 44 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2010 roku.

Recesja najmocniej uderzyła w młodych – wśród osób w wieku 15-29 lat pracy nie ma blisko 40 proc. W 2010 r. ten wskaźnik wynosił 28 proc. Wśród branż najciężej kryzys przechodzi budownictwo – zatrudnienie w tym sektorze spadło o 19 proc. (rok do roku).

Print Friendly, PDF & Email