Projekt ustawy o odwróconym VAT w Sejmie

Projekt ustawy trafił do Sejmu.
Chodzi o projekt ustawy, która przewiduje rozszerzenie odwróconego VAT-u.
Miałby on zostać poszerzony o sprzęty elektroniczne takie jak np. telefony komórkowe. Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na początku lutego 2015 roku. Projekt weryfikowała również komisja finansów publicznych. Do projektu wprowadzonych zostało kilka zmian. Jest to rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT a także Prawa zamówień publicznych.

Print Friendly, PDF & Email