Polski uniwersytet otwiera filię w Nowym Jorku

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otworzy w Nowym Jorku wydział zamiejscowy. W Lublinie podpisane zostało porozumienie między uczelnią a Centralą Polskich Szkół Dokształcających (CPSD) w Ameryce.

Jak powiedziała PAP prezes CPSD Dorota Andraka będzie to pierwsza filia polskiego uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych. Pierwsi studenci zostaną przyjęci w roku akademickim 2013/2014. Na początek planowane jest nauczanie języka polskiego jako przedmiotu obcego. Z tego kierunku mogłyby korzystać osoby, które będą uczyć języka polskiego w amerykańskich szkołach.

Rektor lubelskiej uczelni prof. Andrzej Dąbrowskie powiedział, że w nowojorskiej filii będą prowadzone trzyletnie studia licencjackie. Bezpłatnie kształcić się na nich będą studenci z polskim obywatelstwem, pozostałe osoby będą musiały płacić.

Print Friendly, PDF & Email