Polacy o zmianie wieku emerytalnego

Po zapowiedziach o podniesienia wieku emerytalnego TNS OBOP przeprowadził sondaż w dniach 22-23 listopada na próbie reprezentatywnej 1003 osób.

Oto efekt badania: 80 proc. Polaków jest przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego. Jedynie 16 proc. badanych popiera ten pomysł rządu.

Opór wobec dłuższej pracy dominuje zarówno wśród kobiet (84 proc.), jak i mężczyzn (77 proc.) we wszystkich grupach wiekowych.

Print Friendly, PDF & Email