Polacy nie chcą zarabiać w Niemczech

Fe­de­ral­na Agen­cja Pra­cy podaje, że w okresie od ma­ja do lip­ca bieżącego roku w Niemczech  pod­ję­ło pra­cę ok. 41 tys. oby­wa­te­li z ośmiu państw Unii, w tym z Pol­ski.

Szacunki In­sty­tutu Spraw Pu­blicz­nych wskazują, że w tej gru­pie 60 proc. to Po­la­cy. To kilkakrotnie mniej, niż prognozowano.

Część przedsiębiorstw z Niemiec chce przyciągnąć potrzebnych fachowców podwyżką stawek. Przyznają, że otworzyli swój rynek zbyt późno, bowiem pracownicy z 8 nowych państw unijnych mogli znaleźć pracę gdzie indziej a różnice w zarobkach już nie są takie znaczące.

(źródło: Rzeczpospolita)

 

Print Friendly, PDF & Email