Podatek od ustanowienia hipoteki

Obowiązek podatkowy w przypadku ustanowienia hipoteki powstaje w momencie, gdy zostanie złożone oświadczenie o ustanowieniu tej hipoteki. Dotyczy to także sytuacji, kiedy zawarta zostanie umowa ustanowienia hipoteki. Podatek będzie trzeba również zapłacić jeśli przykładowo podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy to okresu 5 lat.

Print Friendly, PDF & Email