Co niesie ze sobą wydłużenie wieku emerytalnego

Po wejściu w życie etapowego wydłużania wieku emerytalnego od początku 2013 roku co 4 miesiące wydłużany będzie o miesiąc. I tak w 2017 roku, 200 tys. mężczyzn oraz 300 tys. kobiet, którzy powinni przejść na emeryturę, będzie pracowało o rok dłużej. A według prognoz GUS już w 2021 roku, po wydłużeniu wieku emerytalnego o całe 2 lata (tj. do 67 lat dla mężczyzn i 62 lata dla kobiet), będzie to już 900 tys. osób.

Eksperci chwalą pomysł, ale ostrzegają, że aby miał on ekonomiczny sens, konieczne jest podjęcie innych działań. Przytoczmy prof. Zenona Wiśniewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który twierdzi, ze już dziś powinny rozpocząć się działania zachęcające pracodawców do zatrudniania osób starszych. I działania te powinny być wsparte bardzo konkretnymi zachętami finansowymi i podatkowymi. W innym przypadku problemy, które istnieją już dziś będą tylko się nasilały. Osoby w wieku ponad 50 lat, praktycznie wcale nie mogą znaleźć zatrudnienia.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)

Print Friendly, PDF & Email