Nieruchomości: nowe rynki

Obniżenie rentowności z inwestycji w nieruchomości polskie skłania inwestorów do szukania nowych rynków: Wyspy Zielonego Przylądka, Australia, Singapur…

W Polsce średnia rentowność inwestycji w mieszkania, w zależności od lokalizacji, wynosi aktualnie od 3,5 do około 5 proc. w skali roku. Nie jest to wskaźnik zachęcający do zakupów.

Toteż nic dziwnego, że polscy inwestorzy spoglądają w stronę rynków zagranicznych, które silniej niż polski odczuły skutki stagnacji. Wyraźny spadek ceny domów, zwłaszcza w państwach Starego Kontynentu, nie wywołuje jednak boomu inwestycyjnego. Przy tak silnych wahaniach kursowych łatwo dziś o porażkę.

Jeśli inwestor nie realiów poszczególnych rynków, to może zdecydować się na bardzo ryzykowną inwestycję. Obecnie szukając domu za granicą należy szukać poza rynkiem eurolandu zagrożonym kryzysem. Pozostają Stany Zjednoczone i Daleki Wschód — Malezja, Singapur, Hongkong. Tylko że z punktu widzenia Polaka są to drogie i dalekie lokalizacje …

Print Friendly, PDF & Email