Nieruchomości – weryfikujemy sprzedającego mieszkanie

Jeżeli jest to odrębna własność mieszkania lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta, to sprawdzenie stanu własnościowego takiego lokalu powinno się rozpocząć od zajrzenia do księgi wieczystej, działu II.

Odpis z księgi można wziąć z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przy sądach wieczystoksięgowych, ale można też to zrobić za pośrednictwem Internetu w przeglądarce ksiąg na stronie: http://ekw.ms.gov.pl .

Jeżeli mamy do czynienia ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, dla takiego mieszkania nie musi być prowadzona księga wieczysta. Wówczas sprzedający powinien przedłożyć stosowny dokument wydany przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzający, że takie prawo do lokalu mu przysługuje.

Print Friendly, PDF & Email