Mniej fałszerstw

Europejski Bank Centralny w ubiegłym roku wycofał z obrotu 606 tys. sfałszowanych banknotów euro. To o 19,3 proc. mniej, niż rok wcześniej
Ta tendencja rozpoczęła się już w 2010 r. Wówczas EBC przechwycił 751 tys. podrobionych banknotów, o niemal 13 proc. mniej, niż w 2009 r. Ale w samym drugim półroczu 2011 r., liczba wykrytych falsyfikatów nieco wzrosła w porównaniu z pierwszym: z 296 do 310 tys.
Całkowita pula banknotów euro w obiegu w drugim półroczu ub.r. wynosiła średnio 14,4 mld, a więc skala fałszerstw pozostaje znikoma.
Prawdopodobieństwo natknięcia się na falsyfikat jest największe w przypadku banknotów o nominałach 20 i 50 euro. W drugiej połowie 2011 r., te pierwsze odpowiadają za 47,6 proc. wszystkich wykrytych podróbek, drugie zaś za 32,5 proc.

Print Friendly, PDF & Email