Lokata bankowa sposobem na pomnożenie kapitału?

Lokaty bankowe stanowią ogólnodostępny produkt bankowy. Czy jednak opłaca się inwestować w nie swój kapitał, jeśli liczymy na pomnożenie naszego kapitału? Postanowiliśmy opisać krótko, czym są lokaty bankowe i jakich zysków możemy się spodziewać przy inwestowaniu w nie.

Czym jest lokata bankowa? To produkt dostępny w każdym banku, który należy do grupy produktów oszczędnościowych. Główną funkcją lokat bankowych jest zatem pomnażanie znajdującego się na nich kapitału. Bardzo dużą zaletą, jaka odznacza lokaty bankowe na tle innych produktów finansowych służących pomnażaniu kapitału, jest ich duże bezpieczeństwo. Z całą pewnością można powiedzieć, że należą one do najmniej ryzykownych metod pomnażania kapitału. Fundusze, które inwestujemy w lokaty, podlegają bezpośredniej ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości kwoty 100 tysięcy euro. W sytuacji, kiedy bank okaże się niewypłacalny lub też złoży wniosek o upadłość, zainwestowane pieniądze wrócą do nas dzięki Bankowi Funduszu Gwarancyjnego.

Następną zaletą, jaką można przypisać lokatom bankowym, są ich proste zasady funkcjonowania. Deponenci, czyli my, wpłacają pieniądze do banku, po czym po upływie ustalonego czasu dostajemy zwrot zainwestowanej kwoty wraz z naliczonymi odsetkami. W praktyce wygląda to więc tak, jakbyśmy udzielali bankowi pożyczki. Należy przy tym pamiętać, że wpłacone do banku pieniądze będą zamrożone, a więc niemożliwe będzie ich wypłacenie, jeśli zależy nam na zysku. Jeśli bowiem to zrobimy, stracimy zaoszczędzone odsetki bankowe.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę w sytuacji, kiedy zdecydujemy się, by założyć lokatę bankową? Najważniejsze jest tutaj oprocentowanie lokaty bankowej. Najlepiej, jeśli porównamy lokaty oferowane przez wszystkie banki dostępne na polskim rynku. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że oprocentowanie lokaty bankowej wyrażana jest w stosunku rocznym. Jeśli więc założymy lokatę na krótszy okres czasu, na przykład lokatę trzymiesięczną, to pamiętajmy, że nasze fundusze nie wzrosną o na przykład 3 czy 4 procent. Takie oprocentowanie będzie bowiem dotyczyło jedynie funduszy zdeponowanych na okrągły rok czasu. Jak to się ma w praktyce? Jeśli założymy lokatę bankową na okres 4 miesięcy, to w rzeczywistości – jeśli bank informuje, że jest ona oprocentowana na 4 procent w skali roku – my przez okres 4 miesięcy pomnożymy swój kapitał o ¼, a więc 1 procent.

Niezmiernie istotny jest odpowiedni wybór i dostosowanie do naszych możliwości okresu trwania lokaty. Jeśli bowiem zdecydujemy się wypłacić zdeponowane w banku pieniądze wcześniej, na przykład w przypadku lokaty rocznej wypłacimy pieniądze o 9 miesiącach, musimy liczyć się ze stratą naliczonych dotychczas odsetek.

Deponenci, którzy chcą pomnażać swój kapitał poprzez lokaty bankowe, z pewnością powinny ostudzić zapał. O ile jest to produkt bezpieczny, o tyle również pomnożenie za jego pomocą swojego kapitału wymaga nieco czasu. To, jak dużo zyskamy, zależy w głównej mierze od kwoty, jaką postanowimy zdeponować na lokacie. Jeżeli kwota ta nie będzie wysoka, z pewnością nie możemy spodziewać się dużego zarobku. Mimo wszystko, jeśli dysponujemy nadwyżką finansową i wiemy, że przez pewien okres czasu nie będzie nam ona potrzebna, lokata bankowa wydaje się bardzo dobrą inwestycją. Z całą pewnością, lokując na niej swoje pieniądze, nie będziemy musieli obawiać się dużego ryzyka czy utraty części kapitału. Pieniądze będą leżały bezpiecznie na bankowej lokacie, a kapitał będzie się sam pomnażał, bez jakiegokolwiek naszego udziału.

Lokaty bankowe stanowią bezpieczny produkt oferujący możliwość pomnożenia kapitału, bez ponoszenia ryzyka straty. Lokata bankowa gwarantuje nam wypracowanie niezbyt dużego, ale z całą pewnością pewnego zysku.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email