Lojalność bankowa

Banki coraz częściej stosują zachętę do korzystania ze swoich usług w formie programów lojalnościowych.

W programie lojalnościowym nie chodzi tylko o zatrzymanie dotychczasowego klienta, ale również o pozyskanie nowych. Celem nadrzędnym jednak jest uaktywnienie klientów do korzystania z jak największej liczby produktów.

Na przykład program lojalnościowy banku Nordea „Nordea Benefit” wprost mówi o tym, że im szerszy zakres Twojej współpracy z bankiem Nordea, tym większe korzyści. Uczestnictwo w jednym z trzech wariantów programu jest uzależnione od aktywności klienta, a więc wielkości środków zgromadzonych na rachunkach.

Ale gdy podstawowym celem programu lojalnościowego jest wzmocnienie pozycji rynkowej i wzrost przychodów, to nie zawsze warunkiem odniesienia korzyści przez uczestników jest korzystanie z usług finansowych. Wspomnijmy Program Rekomendacyjny Alior Banku. Za skuteczne polecenie usług banku naszym znajomym możemy dostać nawet 1200 zł premii.

Specyficzny rodzaj identyfikacji z bankiem wytwarza się w momencie dopuszczenia klientów do współdecydowania o kształcie produktów banku. W „Konkursie z milionem” Banku PKO BP możemy zaproponować nazwę dla lokaty, pod warunkiem jednak, że sami jedną założymy.

Uczestnictwo w tego rodzaju programach daje nam poczucie konkretnych korzyści praktycznie w momencie zakupu.

Print Friendly, PDF & Email