Kredyt a rodzaj zatrudnienia

Forma zatrudnienia powoduje zróżnicowane podejście banków do kredytobiorców. Wieloletnie doświadczenie banków wskazuje, że najlepiej spłacają zadłużenie osoby zatrudnione na czas nieokreślony. Nieznacznie gorzej wypadają osoby na umowach terminowych oraz z umowami na zlecenie i umowami o dzieło.

Prowadzący działalność gospodarczą nadal pozostają grupą kredytobiorców, która spłaca dwukrotnie słabiej niż zatrudnieni na etacie. Pomimo wymaganym na wstępie znacznie dłuższym stażem pracy.

Warto przytoczyć dane z GUS: na 16,2 mln pracujących Polaków już ponad 3,7 mln robi to na własny rachunek (z czego 3,045 mln nikogo nie zatrudnia).

Print Friendly, PDF & Email