Koszty wcześniejszej spłaty kredytu.

Kiedy spłacamy kredyt hipoteczny? Zaciągając kredyt hipoteczny na 30 lub więcej lat na ogół nie myślimy o wcześniejszej spłacie, ponieważ kwota jest duża i nie przewidujemy dopływu takiej gotówki. W związku z tym większość kredytobiorców nie przywiązuje wagi do kosztów wcześniejszej spłaty kredytu. Trzeba jednak pamiętać, że za kilka lat sytuacja może się zmienić. Być może będziemy chcieli przenieść się do większego mieszkania i wtedy, sprzedając stare mieszkanie jednocześnie będziemy musieli spłacić ciążący na nim kredyt hipoteczny. Po pewnym czasie może się pojawić również atrakcyjna oferta na zrefinansowanie naszego kredytu, innym, tańszym kredytem hipotecznym. Pamiętajmy, zatem, że spłata kredytu nie następuje tylko wtedy gdy mamy wolne środki i chcemy pozbyć się tego zobowiązania. Być może zajdzie konieczność spłaty wcześniej niż myślimy. Koszty wcześniejszej spłaty. Opłaty za wcześniejszą spłatę są bardzo zróżnicowane w poszczególnych Bankach. Najczęstszym przypadkiem jest zapłata prowizji przy wcześniejszej spłacie określonej części kredytu np. przy łącznej nadpłacie powyżej 30 % kredytu w ciągu pierwszych 3 lat zapłacimy prowizję 2 % od pozostałego salda kredytu lub kwot nadpłacanych. Oznacza to, że wcześniejsza spłata jest ograniczona kosztami tylko przez 3 lata. Po tym terminie możemy nadpłacać i spłacić całkowicie kredyt bez żadnych dodatkowych kosztów. Czasami mamy zapis o prowizji pobieranej przez Bank od pozostałego salda w przypadku jednorazowej spłaty przekraczającej 30% kwoty kredytu przez jakiś okres. W takim przypadku możemy uniknąć wysokiej opłaty dzieląc spłatę na kilka transz nie przekraczających 30 %. Wtedy zapłacimy prowizję tylko od ostatniej spłacanej części kredytu. Na rynku spotkamy również oferty Banków, które w ogóle nie pobierają opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu, ale i takie, które utrzymują je przez cały okres kredytowania. Zatem, aby uniknąć zaskoczenia w przyszłości, należy dopytać doradcę kredytowego o wszystkie szczegóły związane z kosztami wcześniejszych spłat. W umowie czy w tabeli opłat i prowizji? Ważnym elementem, na który często nie zwracamy uwagi jest dokument, w jakim widnieją zapisy o kosztach wcześniejszej spłaty. Jeżeli taki zapis mamy zawarty w umowie kredytowej możemy mieć pewność, że podane tam warunki nie zmienią się dla nas przez cały okres kredytowania. Gorsza sytuacja jest w przypadku, gdy umowa kredytowa odsyła nas w tym zakresie do tabeli opłat i prowizji, ponieważ Bank może bez aneksu do umowy zmieniać tabelę. I tak podpisując umowę kredytową, w tabeli opłat i prowizji może widnieć zapis o braku opłat. Po jakimś czasie Bank może jednak zmienić jednostronnie tabelę określając dodatkowe koszty wcześniejszej spłaty kredytu. Może to być, więc dla klienta koszt, którego na początku nie przewidywał. Spłata kredytu walutowego Spłacając kredyt w walucie obcej należy pamiętać, że saldo kredytu zależy od kursu danej waluty na dzień spłaty kredytu. Przy niekorzystnych zmianach kursu może się zdarzyć, że kwota do spłaty znacznie przekracza kredyt, który zaciągnęliśmy, a w niektórych przypadkach może być większa niż wartość naszej nieruchomości. Wtedy sprzedając nieruchomość musielibyśmy wręcz dopłacić Bankowi brakującą kwotę. Oczywiście w przypadku korzystnych zmian kursu saldo naszego kredytu zmniejsza się odpowiednio. Nie zapomnijmy o wpływie tzw. spreadu, czyli różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty. Zaciągając kredyt w wysokości 300 000 PLN przy różnicy kursowej na poziomie 6% do spłaty mamy na starcie 318 000 PLN.

Print Friendly, PDF & Email