Koszty obsługi firmowej karty kredytowej obniżają podatek

Firmowe karty kredytowe kosztują w obsłudze podobnie, jak karty kredytowe klientów indywidualnych. Przedsiębiorcy są jednak o tyle w lepszej sytuacji, że odsetki i koszty związane z użytkowaniem karty mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, a tym samym zapłacą mniejszy podatek.

Przedsiębiorcy są w lepszej sytuacji niż klienci indywidualni, ponieważ, jak twierdzą eksperci podatkowi Tax Care, mogą zaliczać zapłacone odsetki w koszty uzyskania przychodu firmy. Pod warunkiem jednak, że kartą zostaną opłacone wydatki związane z firmą, a sama kwota zapłaconych odsetek zostanie wyraźnie wyodrębniona w dokumentach księgowych.

Podobnie jest z opłatami związanymi z obsługą i użytkowaniem firmowej karty kredytowej, które mogą sięgać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie. W wielu bankach można ich uniknąć, dokonując transakcji o określonej kwocie. Jeśli okaże się to niemożliwe, wydatki związane z obsługą karty będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, co obniży podstawę opodatkowania i zmniejszy firmowy podatek.

Print Friendly, PDF & Email