Konferencja DiverCITY – miasto dla wszystkich

„DiverCITY – miasto dla wszystkich” to pierwsza konferencja poświęcona planowaniu przestrzennemu i rozwojowi miast z perspektywy zarówno wielkich inwestycji infrastrukturalnych, jak i małych zmian w przestrzeni. Cel spotkania to wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie polityki i planowania ładu przestrzennego miast, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami samorządów lokalnych z Polski, Norwegii i Islandii. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 11-12 września.

Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju powiedziała: – Współczesne miasto musi być miejscem różnorodnym, które w procesie planowania i rozwoju bierze pod uwagę potrzeby i możliwości mieszkańców. Podstawową zasadą rozwoju jest poprawa ich jakości życia i ciągłe odpowiadanie na ich różnorodne potrzeby. Osiągnięciu tych celów służą przede wszystkim mikrozmiany, czyli niewielkie inwestycje mające bezpośredni wpływ na najbliższe otoczenie, miejsce zamieszkania.

Konferencja jest efektem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy norweskich i funduszy EOG. Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przy współpracy z norweskim Ministerstwem Samorządu Terytorialnego i Modernizacji, Miastem Wrocław, Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Miastem Siechnice oraz Ambasadą Norwegii w Polsce. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Print Friendly, PDF & Email