Kiedy ulga podatkowa od mieszkania w spadku?

Pierwszym warunkiem umożliwiającym skorzystanie  z ulgi podatkowej jest aby jego powierzchnia nie przekraczała 110 mkw.

Następne obostrzenia:

– posiadanie polskiego obywatelstwa lub stałego zamieszkania na terenie RP

– nie można być posiadaczem własnego mieszkania

– nie można być najemca mieszkania lub budynki (należy natychmiast taka umowę rozwiązać)

– w przypadku posiadania własnego lokum, należy przekazać je na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy

Ostatnim warunkiem koniecznym do spełnienia w celu skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest obowiązek zamieszkiwania co najmniej przez pięć lat w danym mieszkaniu lub domu, będąc zameldowanym na pobyt stały. Podatnik nie może również zbyć nabytej nieodpłatnie w drodze spadku lub darowizny nieruchomości także w przeciągu pięciu kolejnych lat. Okres ten liczy się od chwili złożenia zeznania podatkowego.

Print Friendly, PDF & Email