IBnGR spodziewa się spowolnienia

Według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w trzecim kwartale 2011 r. utrzymywała się względnie korzystna koniunktura gospodarcza. Tempo wzrostu PKB w 2011 r. wyniesie 3,8 proc., a w 2012 r. – 3,4 proc. – wynika z kwartalnego raportu IBnGR.
Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego tempo wzrostu IBnGR szacuje na 4,3 proc. Tempo wzrostu spożycia indywidualnego, czyli wydatków konsumpcyjnych ludności, wyniosło 3,3 proc.

Spowolnienie, które nas czeka, nie będzie drastyczne i powinno potrwać tylko dwa kwartały – ostatni kwartał tego roku i pierwszy kwartał 2012 r. Natomiast potem gospodarka powinna stopniowo powracać na ścieżkę wzrostu powyżej 3 proc. Będzie to tylko spowolnienie – na pewno nie można mówić o kryzysie czy recesji.

(źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email