Goldman Sachs – ponownie zwolnienia

Amerykański bank inwestycyjny rozpoczął kolejną falę zwolnień w ramach coraz drastyczniejszych oszczędności

Goldman Sachs Group w ubiegłym roku zwolnił 2400 osób a teraz spodziewane są kolejne redukcje zatrudnienia. Obecnie zwalniane będą osoby, które nie osiągnęły dobrych wyników lub których można zastąpić nowymi technologiami albo tańszymi pracownikami. Zwolnienia dotyczą wszystkich działów Goldmana, sprzedaży, handlu, bankowości inwestycyjnej, doradztwa finansowego, inwestycji i kredytów.

Goldman zatrudnia 33 300 pracowników, w ubiegłym rok osiągnął 28,8 mld dolarów przychodów i 2,5 mld zysku.

 

Print Friendly, PDF & Email