Finanse przedsiębiorstw: księgi podatkowe

Wszelkie transakcje gospodarcze wymagają stosownej dokumentacji, do tego celu służą m.in. księgi podatkowe. Jednak należy prowadzić je z należytą starannością, gdyż jeśli sa niezgodne ze stanen rzeczywistym w sposób rzetelny i niewadliwy, grożą sankcje karno-skarbowe. Tylko księgi rzetelne i niewadliwe stanowią dowód w postępowaniu podatkowym.
Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Prowadzenie ksiąg podatkowych w sposób nierzetelny to przestępstwo skarbowe. Jako dowody księgowe, księgi podatkowe powinny być zgodne z prawdą. W przypadku, gdy na podstawie stosownych zapisów można wyciągnąć mylne wnioski na temat zaistniałych zdarzeń gospodarczych, pojawia się ryzyko uznania prowadzonej dokumentacji jako nierzetelnej.
Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. Księgi wadliwe uznawane są jako wykroczenie skarbowe
Wadliwość wydaje się znacznie łatwiejsza do stwierdzenia, dlatego że te uchybienia wynikają bezpośrednio z niezastosowania szczegółowych regulacji, dotyczących ewidencji zdarzeń gospodarczych. Wadliwość ksiąg wynika w głównej mierze z zawartych w dokumentacji błędów formalnych, takich jak na przykład pomyłka w dacie ujęcia faktury, jak również niechronologiczny zapis.

Print Friendly, PDF & Email