Finanse Polski – dotacje na energetykę na Mazowszu

Według oceny marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika Mazowsze może liczyć nawet na kilkaset milionów euro dotacji na rozwój energetyki niskoemisyjnej z funduszy rozwoju regionalnego, zaplanowanych w budżecie unijnym w perspektywie lat 2014-2020.

Właśnie podpisano Mazowiecki Pakiet na Rzecz Oszczędności Energii, który ma zapewnić bardziej skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych na rozwój energetyki odnawialnej.

Marszałek zwrócił uwagę, że w myśl regulacji unijnych producenci energii muszą udowodnić, że produkowana przez nich energia w części pochodzi ze źródeł odnawialnych. Podkreślił również, że w przypadku braku środków w gminach na inwestycje w energetykę odnawialną, to powinny starać się je zdobyć, obniżając bieżące wydatki, chociażby przez grupy zakupowe.

Print Friendly, PDF & Email