Finanse Polaka – zamykanie rachunku bankowego

Od 2010 roku, kiedy Związek Banków Polskich wprowadził odpowiednią regulację, przeniesienie rachunku do innego banku stało się o wiele prostsze. Wystarczy, że klient podpisze upoważnienie dla banku i zajmie się on za niego cała procedurą. Wiele banków chcąc obronić się przed odpływem klientów wprowadziło opłaty karne za zlikwidowanie rachunku. Wysokość takiej opłaty najczęściej jest uzależniona od momentu, w którym zamykamy konto.

Wysokość opłat naliczanych przez banki waha się od 20 do nawet 150 zł!

• PKO BP – za zamknięcie rachunku na wniosek klienta w terminie wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia zapłacimy: 20 zł w przypadku wszystkich standardowych kont (z wyjątkiem Konta Pierwszego), 40 zł w przypadku „konta AURUM” oraz 100 zł w przypadku konta „Platinium II”.

• Nordea Bank – zamknięcie rachunków: Nordea Spektrum w terminie do 90 dni od jego otwarcia – 20 zł, Nordea Waluta, Nordea w terminie do 30 dni od otwarcia również 20 zł.

• Pekao SA – likwidacja każdego rachunku w ciągu 90 dni od jego otwarcia kosztuje 35 zł.

• Invest-Bank – zamknięcie rachunku na wniosek Klienta: a) przed upływem 3 miesięcy od daty jego otwarcia/przekształcenia – 30 zł; b) otwartego/przekształconego w ramach oferty promocyjnej, gdy jego zamknięcie następuje w trakcie okresu promocyjnego prowadzenia rachunku lub w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia promocji na prowadzenie rachunku – 50 zł

• Getin Noble Bank – za zamknięcie konta Uniwersalnego w ciągu 12 miesięcy od otworzenia rachunku – 99,99 zł!

Print Friendly, PDF & Email