Finanse Polaka – możliwości zabezpieczenia na emeryturę

Podstawowe możliwości przygotowane przez państwo to  Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Czym się różnią?

Pierwszą znaczącą różnicą jest limit wysokości wpłat. Jeśli zależy nam na odkładaniu większych kwot, większe możliwości daje nam IKE – w 2012 roku limit wynosi 10 578 zł. Na IKZE możemy przekazać 4% rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, która w 2012 roku wynosi 105 780 zł. Na rachunek może więc trafić 4 231,20 zł – ponad dwukrotnie mniej niż w przypadku IKE.

Druga istotna różnica to wiek, w którym możemy zacząć korzystać ze zgromadzonych środków – 60 lat w przypadku IKE i 65 lat w przypadku IKZE.

Trzecia różnica – ulga podatkowa. W przypadku IKE środki wypłacane po 60 roku życia zwolnione są z podatku dochodowego, ale wpłaty zaliczane są do podstawy opodatkowania. W przypadku IKZE jest na odwrót: wypłaty z rachunku są obłożone podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (obecnie 18% i 32%), natomiast wpłaty odliczane są od podstawy opodatkowania, zmniejszając w ten sposób wysokość podatku.

Efekt ekonomiczny

Zarobki 1000 zł brutto

IKZE

IKE

– wpłata 4% od 1000 = 40 zł
– 10 lat inwestycji + 50% zysku
– 40 zł + 50% od 40 zł = 60 zł
– 60 zł opodatkowane stawka 18% =
49,20 zł do wypłaty
– wpłata 40 zł
– podatek 18% od 40 zł =7,20zł
– wpłata netto na IKE=32,80zł
– 10 lat inwestycji + 50% zysku
– 32,80zł + 50% od 32,80 = 49,20 zł do
wypłaty

Zysk jest ten sam
IKE=IKZE
Założenie stawka podatku dziś = stawka podatku w przyszłości

Print Friendly, PDF & Email