Finanse podatnika: PIT 2011

Dochowanie terminu podatkowego jest niezwykle istotne ze względu na to, że nie wywiązanie się z tego obowiązku bardzo często skutkuje negatywnymi konsekwencjami. Warto w tym miejscu podkreślić, że naliczenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej to wierzchołek góry lodowej.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, aby termin przewidziany na wypełnienie ciążącego na podatnikach obowiązku podatkowego został zachowany, dokumenty związane z rozliczeniem podatkowym muszą z zasady zostać dostarczone do organu podatkowego. Wydaje się to oczywiste, w przypadku, gdy podatnik osobiście składa w urzędzie skarbowym na przykład zeznanie podatkowe. Warto jednakże pamiętać o tym, że Ordynacja podatkowa przewiduje sytuacje, w których pomimo faktycznego nie złożenia niezbędnej dokumentacji w przewidzianym na to terminie, uznaje się, że został on zachowany. Ponadto należy podkreślić, że zasady te stosuje się zarówno do terminów materialnych jak i terminów procesowych.

Coraz więcej podatników decyduje się na formę elektroniczne rozliczenie podatkowe, ze względu na jej liczne zalety. Przede wszystkim jest to duża oszczędność czasu niezbędnego na dostarczenie stosownej dokumentacji fiskusowi.

Print Friendly, PDF & Email