Finanse podatnika – rozliczenie współmałżonków

Najważniejszym warunkiem pozwalającym na złożenie wspólnego zeznania podatkowego podatnikom, pozostającym w związku małżeńskim przez cały okres rozliczeniowy, jest fakt pozostawania przez nich we wspólnocie majątkowej i to przez cały rok, za który chcą się rozliczyć.

Treść ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wśród warunków niezbędnych dla rozliczenia podatku dochodowego przez małżeństwa na zasadach preferencyjnych, nie wymienia konieczności posiadania takiego samego adresu zameldowania. Dlatego też w praktyce przyjęło się, że małżonkowie mogą złożyć wspólną deklarację podatkową pomimo tego, iż nie są zameldowani w tym samym miejscu. Wystarczy jedynie odpowiednia długość stażu małżeńskiego oraz wspomniana już wspólność majątkowa.

Warto pamiętać przy tym, że małżonkowie, którzy zdecydowali się na preferencyjne rozliczenie zobowiązani są wypełnić przewidziany do tego celu formularz PIT-37 (albo PIT-36), tylko jeden raz i złożyć do właściwego urzędu skarbowego.

Print Friendly, PDF & Email