Finanse podatnika – darowizna dla osoby fizycznej

Jedynym sposobem na udzielenie wsparcia finansowego w formie darowizny dla konkretnej osoby oraz obniżenie podatku jest przekazanie darowizny przez fundację. Umożliwia to tzw. darowizna z poleceniem. Osoba obdarowana musi być jednak wskazana w przelewie z imienia i nazwiska.

Fiskus narzucił limit odliczeń od dochodu darowizn – osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do 6% wykazywanego przez nich w zeznaniu dochodu, natomiast osoby prawne – nawet do 10% (przy czym do limitu wlicza się także darowizny na cele krwiodawstwa i kultu religijnego).

Dla fiskusa ważne jest również, kto jest obdarowanym. Generalnie darowizna może być przekazana na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego – osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Ustawa o PIT nie pozwala natomiast na odliczenie darowizny przekazywanej osobom fizycznym.

Print Friendly, PDF & Email