Finanse: dlaczego polska waluta traci?

Złoty traci przez czynniki globalne – takie jest zdanie wielu ekspertów rynku finansowego.
Ekonomiści są zdania, że za spadek Złotego mogą odpowiadać czynniki globalne. Negatywny wpływ na wartość waluty ma również z całą pewnością sytuacja w Grecji. Wielu specjalistów jest także zdania, że za osłabieniem Złotego stoją wybory. O ile czynników wpływających na jego osłabienie jest wiele, o tyle ekonomiści uspokajają, że Złoty ma jeszcze szansę się na umocnienie.

Print Friendly, PDF & Email